content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

7 ianuarie 2022
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 559 373 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 497 159 −2 931
  2.1 Creanțe asupra FMI 218 903 2
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 278 255 −2 933
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 26 095 1 540
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 9 966 −3 016
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 9 966 −3 016
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 201 926 44
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 430 44
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 201 496 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 30 744 4 191
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 896 077 9 593
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 723 123 9 646
  7.2 Alte titluri de valoare 172 954 −53
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 168 0
9 Alte active 329 772 −2 515
Total active 8 573 280 6 907
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 541 599 −2 787
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 541 490 247 552
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 894 046 381 893
  2.2 Facilitatea de depozit 644 497 −135 100
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 947 759
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 49 385 −27 289
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 668 318 −88 747
  5.1 Administrație publică 510 115 −80 271
  5.2 Alte pasive 158 204 −8 476
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 586 765 −123 192
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 14 385 278
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 3 451 722
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 3 451 722
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 178 834 0
10 Alte pasive 324 646 50
11 Conturi de reevaluare 554 779 −35
12 Capital și rezerve 109 628 355
Total pasive 8 573 280 6 907
Annexes
11 January 2022