Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

7. siječnja 2022.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 559 373 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 497 159 −2 931
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 218 903 2
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 278 255 −2 933
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 26 095 1 540
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 9 966 −3 016
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 9 966 −3 016
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 201 926 44
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 430 44
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 201 496 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 30 744 4 191
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 896 077 9 593
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 723 123 9 646
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 172 954 −53
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 168 0
9 Ostala imovina 329 772 −2 515
Ukupno imovina 8 573 280 6 907
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 541 599 −2 787
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 541 490 247 552
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 894 046 381 893
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 644 497 −135 100
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 947 759
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 49 385 −27 289
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 668 318 −88 747
  5.1 Opća država 510 115 −80 271
  5.2 Ostale obveze 158 204 −8 476
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 586 765 −123 192
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 14 385 278
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 451 722
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 3 451 722
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 178 834 0
10 Ostale obveze 324 646 50
11 Računi revalorizacije 554 779 −35
12 Kapital i pričuve 109 628 355
Ukupno obveze 8 573 280 6 907
Annexes
11 January 2022