content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Beartas airgeadaíochta

Is tríd an gcobhsaíocht praghsanna is fearr is féidir linn beartas airgeadaíochta a úsáid chun cur le fás eacnamaíoch.

Is é an phríomhaidhm atá agann sa Bhanc Ceannais Eorpach praghsanna a choimeád cobhsaí. Oibrímid chun luach an euro a chaomhnú agus leis sin cuidímid le daoine atá ina gcónaí sa limistéar euro. Sa rannóg seo is féidir leat foghaim faoinár straitéis beartais, faoi na huirlisí a úsáidimid agus faoin tionchar atá acu ar do shaol laethúil.

Cinntí Beartais Airgeadaíochta

Glacaimid cinntí ar bheartas airgeadaíochta gach sé seachtaine – ag cinneadh cad ba chóir a dhéanamh chun boilsciú a choinneáil ag ár sprioc 2%. Díreach tar éis na cinntí sin a ghlacadh, míníonn an tUachtarán agus an Leas-Uachtarán go mion iad ag preasócáid. 

Cinntí beartais airgeadaíochta agus tuilleadh

Ár straitéis beartais airgeadaíochta

Foghlaim cén fáth a ndéanaimid iarracht boilsciú atá faoi 2%, ach cóngarach dó, a bhaint amach agus léigh faoin taighde agus faoin anailís a dhéanaimid nuair a bhíonn cinntí beartais airgeadaíochta á nglacadh againn.

Foghlaim tuilleadh

Uirlisí agus bearta beartais

Tá tionchar ag ár mbeartas airgeadaíochta ar an tsuim a bhíonn le híoc chun airgead a fháil ar iasacht agus ar an méid airgid a fhaigheann daoine ar a gcuid coigiltis. Foghlaim cén chaoi a n-oibrionn ár n-uirlisí agus ár mbearta.

Tuilleadh eolais faoinár n-uirlisí

Oibríochtaí airgeadais

Chomh maith leis na heochair-rátaí úis a shocrú, cuirimid oibríochtaí margaidh oscailte i gcrích. Is féidir leat teacht ar na staitisticí is déanaí faoi na hibríochtaí sin anseo.

Foghlaim tuilleadh
COVID-19
Ár bhfreagairt ar an bpaindéim
TRÉDHEARCACHT

Foghlaim tuileadh faoin réasúnaíocht lenár gcinntí beartais airgeadaíochta

CUNTAIS BEARTAIS AIRGEADAÍOCHTA

Foilsímid cuntais ar chruinnithe na Comhairle Rialaithe ina nglactar na cinntí. Tugtar achoimre sna doiciméid sin ar na cinntí a rinneadh.

Cuntais Beartais Airgeadaíochta

FEASACHÁN EACNAMAÍOCH

San Fheasachán Eacnamaíoch tugtar breis eolais faoi na forbairtí eacnamaíocha, airgedais agus airgedaíochta is bonn lenár gcinntí beartais airgeadaíochta.

Léigh tuilleadh
Breis eolais uait? Léigh an míniú uainn
Foghlaim tuilleadh
Céard is beartas airgeadaíochta ann?

Gach leathanach sa rannóg seo