content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Beartas airgeadaíochta

Is tríd an gcobhsaíocht praghsanna is fearr is féidir linn beartas airgeadaíochta a úsáid chun cur le fás eacnamaíoch.

Is é an phríomhaidhm atá agann sa Bhanc Ceannais Eorpach praghsanna a choimeád cobhsaí. Oibrímid chun luach an euro a chaomhnú agus leis sin cuidímid le daoine atá ina gcónaí sa limistéar euro. Sa rannóg seo is féidir leat foghaim faoinár straitéis beartais, faoi na huirlisí a úsáidimid agus faoin tionchar atá acu ar do shaol laethúil.

Monetary policy decisions

We take decisions on monetary policy every six weeks – determining what should be done to keep inflation at our 2% target. Right after the decisions are taken, the President and Vice-President explain them in detail in a press conference.

Monetary policy press conferences

Ráiteas beartais airgeadaíochta

null Sracfhéachaint ar ár ráiteas beartais airgeadaíochta

Ár straitéis beartais airgeadaíochta

Foghlaim cén fáth a ndéanaimid iarracht boilsciú atá faoi 2%, ach cóngarach dó, a bhaint amach agus léigh faoin taighde agus faoin anailís a dhéanaimid nuair a bhíonn cinntí beartais airgeadaíochta á nglacadh againn.

Foghlaim tuilleadh

Uirlisí agus bearta beartais

Tá tionchar ag ár mbeartas airgeadaíochta ar an tsuim a bhíonn le híoc chun airgead a fháil ar iasacht agus ar an méid airgid a fhaigheann daoine ar a gcuid coigiltis. Foghlaim cén chaoi a n-oibrionn ár n-uirlisí agus ár mbearta.

Tuilleadh eolais faoinár n-uirlisí

Oibríochtaí airgeadais

Chomh maith leis na heochair-rátaí úis a shocrú, cuirimid oibríochtaí margaidh oscailte i gcrích. Is féidir leat teacht ar na staitisticí is déanaí faoi na hibríochtaí sin anseo.

Foghlaim tuilleadh
COVID-19
Ár bhfreagairt ar an bpaindéim
TRÉDHEARCACHT

Foghlaim tuileadh faoin réasúnaíocht lenár gcinntí beartais airgeadaíochta

CUNTAIS BEARTAIS AIRGEADAÍOCHTA

Foilsímid cuntais ar chruinnithe na Comhairle Rialaithe ina nglactar na cinntí. Tugtar achoimre sna doiciméid sin ar na cinntí a rinneadh.

Cuntais Beartais Airgeadaíochta

FEASACHÁN EACNAMAÍOCH

San Fheasachán Eacnamaíoch tugtar breis eolais faoi na forbairtí eacnamaíocha, airgedais agus airgedaíochta is bonn lenár gcinntí beartais airgeadaíochta.

Léigh tuilleadh
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Céard is beartas airgeadaíochta ann?

Gach leathanach sa rannóg seo