content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Menová politika

Udržiavaním cenovej stability menová politika najlepšie prispieva k hospodárskemu rastu.

Hlavným cieľom ECB je udržiavať stabilné ceny. V prospech obyvateľov eurozóny pracujeme na zachovávaní hodnoty eura. V tejto sekcii sa dozviete o stratégii našej menovej politiky, o nástrojoch, ktoré používame, a o ich vplyve na váš každodenný život.

Rozhodnutia o menovej politike

Rozhodnutia o menovej politike – o krokoch potrebných na udržanie inflácie na úrovni 2 % – prijímame každých šesť týždňov. Hneď po prijatí rozhodnutí ich prezident a viceprezident podrobne vysvetľujú na tlačovej konferencii.

Rozhodnutia o menovej politike a viac

Vyhlásenie o menovej politike

Každých šesť týždňov prijímame rozhodnutia o menovej politike – určujeme, čo je potrebné urobiť, aby sme udržali infláciu pod kontrolou. Naša vizuálna verzia vyhlásenia tieto informácie podáva stručným a zrozumiteľným spôsobom.

Vyhlásenie o menovej politike v skratke

Čo je to ECB?

ECB bola zriadená 1. júna 1998. Vtedy sme začali s prípravami na spoločnú menu – euro. Chcete sa dozvedieť viac o činnosti Európskej centrálnej banky a o tom, čo pre vás znamená v bežnom živote?

Prečítajte si viac o ECB

Nástroje a opatrenia menovej politiky

Naša menová politika ovplyvňuje výšku úrokov, ktoré platíte za úver, resp. získavate z úspor, s cieľom zachovávať cenovú stabilitu. Ako fungujú naše nástroje a opatrenia?

Naše nástroje menovej politiky

Menové operácie

Okrem určovania kľúčových úrokových sadzieb uskutočňujeme operácie na voľnom trhu. Máte záujem o najnovšie informácie o týchto operáciách?

Viac informácií
COVID-19
Naša reakcia na pandémiu
TRANSPARENTNOSŤ

Viac o dôvodoch našich menovopolitických rozhodnutí

SPRÁVY Z MENOVOPOLITICKÝCH ZASADANÍ

Zo zasadaní Rady guvernérov, na ktorých sa prijímajú rozhodnutia o menovej politike, zverejňujeme správy so súhrnným záznamom rokovaní.

Správy z menovopolitických zasadaní

EKONOMICKÝ BULLETIN

Ekonomický bulletin prináša podrobné informácie o ekonomickom, finančnom a menovom vývoji, ktoré tvoria základ našich menovopolitických rozhodnutí.

Viac informácií
Príliš odborná téma? ECB vysvetľuje
Ďalšie informácie
Čo znamená menová politika?

Všetky stránky v tejto sekcii