Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Rahapoliitika ja turud

Hinnastabiilsuse säilitamine on parim viis, kuidas rahapoliitika saab edendada majanduskasvu

EKP esmane eesmärk on hoida hinnad stabiilsena. Töötame euroala elanike heaks, et säilitada euro väärtus. Selles rubriigis tutvustame EKP rahapoliitika strateegiat ja anname ülevaate kasutatavatest vahenditest ning nende mõjust inimeste igapäevaelule. 

Peale selle jälgime finantsturge. Nii saame vajalikku teavet, et täita oma põhiülesannet – hoida hinnad stabiilsena, toetades seeläbi majanduskasvu.

Rahapoliitilised otsused

Iga kuue nädala järel võtame vastu rahapoliitilised otsused meetmete kohta, mida on vaja, et hoida inflatsioonimäär 2% tasemel. Kohe pärast otsuste tegemist selgitavad EKP president ja asepresident neid üksikasjalikult pressikonverentsil.

Rahapoliitilised otsused ja muud materjalid

Rahapoliitikaotsuste kommentaar

EKP võtab iga kuue nädala järel vastu rahapoliitilised otsused, st määrab viisi, kuidas hoida inflatsioon kontrolli all. Otsuste visuaalses ülevaates selgitatakse seda lühidalt ja arusaadavalt.

Meie rahapoliitikaotsuste ülevaade

Rahapoliitilised vahendid ja meetmed

EKP rahapoliitika mõjutab seda, kui palju tuleb laenuvõtmise eest maksta ning kui palju makstakse intressi hoiustelt, et tagada hinnastabiilsus. Loe lähemalt rahapoliitiliste vahendite ja meetmete kohta

Rahapoliitilised vahendid

Rahapoliitilised operatsioonid

Lisaks baasintressimäärade kehtestamisele teeb EKP avaturuoperatsioone. Vaata värskeimat teavet nende operatsioonide kohta

Loe lähemalt

Tagatis

Keskpangast laenu võttes peavad pangad andma piisava tagatise. Milliseid tagatisi EKP aktsepteerib? Soovid tutvuda statistikaga tagatiste kohta?

Lähemalt tagatistest
COVID-19
EKP meetmed pandeemia majandusmõjude ohjeldamiseks

Läbipaistvus

Loe lähemalt rahapoliitiliste otsustega seotud kaalutluste kohta ja koostööst Euroopa piires

Rahapoliitikaistungite protokollid

EKP avaldab rahapoliitikaistungite protokollid, milles esitatakse kokkuvõte nõukogu istungitel toimunud aruteludest.

Rahapoliitikaistungite protokollid
Majandusülevaade

Majandusülevaade annab lisateavet majandus-, finants- ja rahapoliitiliste suundumuste kohta, mille alusel tehakse rahapoliitilisi otsuseid.

Loe lähemalt
Turgude kontaktrühmad

EKP on loonud mitmesuguseid turgude kontaktrühmi, et tagada oma rahapoliitika sujuv ja tõhus elluviimine. Kontaktrühmade kaudu saab suhelda erinevate turuosalistega ja jälgida tähelepanelikult üleilmsete finantsturgude arengut.

Turgude kontaktrühmad
Avalikud konsultatsioonid

Pakume korrapäraselt võimalust anda tagasisidet finantsturge mõjutavate otsuste ja algatuste kohta. Selline otsene kaasamine võimaldab koguda turuosaliste ja teiste huvitatud isikute arvamusi.

Kõik avalikud konsultatsioonid
Pole asjatundja? Tutvu suunaviitadega
Vaata lähemalt
Mis on rahapoliitika?

Kõik selle jaotise teemad