content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Penningpolitik

För den ekonomiska tillväxten är prisstabilitet det viktigaste resultatet av penningpolitiken

ECB:s främsta mål är att hålla priserna stabila. Vi arbetar för att säkra eurons värde – det gynnar alla i euroområdet. Här får du veta mer om vår penningpolitiska strategi, våra verktyg och hur de påverkar din vardag.

Penningpolitiska beslut

Var sjätte vecka fattar vi beslut om penningpolitiken – då bestämmer vi vad som ska göras för att hålla inflationen på 2 procent. Strax efter det penningpolitiska mötet förklarar ordföranden och vice ordföranden dessa mer i detalj vid en presskonferens.

Penningpolitiska beslut och mer

Penningpolitiskt utlåtande

Var sjätte vecka fattar vi beslut om penningpolitiken – då bestämmer vi vad som ska göras för att hålla inflationen under kontroll. I vårt visuella utlåtande förklaras detta kortfattat och lättfattligt.

Vårt penningpolitiska utlåtande i korthet

Vad är ECB?

Vi har funnits sedan den 1 juni 1998. Då inleddes förberedelsearbetet för den nya valutan – euron. Vill du veta mer om vad Europeiska centralbanken gör och hur det påverkar dig?

Läs mer om ECB

Verktyg och policyåtgärder

Vår penningpolitik påverkar vad du måste betala för att låna och vilken ränta du får på ditt sparande. Det handlar om prisstabilitet. Få reda på mer om hur våra verktyg och åtgärder fungerar.

Mer information om våra verktyg

Monetära operationer

Förutom att sätta styrräntor genomför vi öppna marknadsoperationer. Kolla in den senaste informationen om dessa operationer.

Ta reda på mer
Covid-19
Vår respons på pandemin
ÖPPENHET

Läs mer om skälen till våra penningpolitiska beslut

PENNINGPOLITISKA REDOGÖRELSER

Vi publicerar redogörelser från de ECB-rådsmöten där besluten tas. I redogörelserna sammanfattas de diskussioner som ägt rum.

Penningpolitiska redogörelser

ECONOMIC BULLETIN

I Economic Bulletin kan du läsa mer om den ekonomiska, finansiella och monetära utvecklingen som utgjort grunden för våra penningpolitiska beslut.

Läs mer
Not an expert? Check out our explainer
Learn more
Vad är penningpolitik?

Alla sidor i detta avsnitt