Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Digital euro

En digital euro skulle vara en digital form av kontanter, utgivna av centralbanken och tillgänglig för alla i euroområdet.

Vi samarbetar med de nationella centralbankerna i euroområdet vad gäller en möjlig utgivning av en digital euro. Den skulle vara en digital centralbanksvaluta, en elektronisk motsvarighet till kontanter. Dessutom skulle den komplettera sedlar och mynt och ge människor en ytterligare betalningsmöjlighet.

Digital euro

Centralbankspengar i digital form, tillgänglig för alla elektroniska betalningar i affärer, online eller från person till person.

Vad du behöver veta

Vad skulle en digital euro vara?

En digital euro skulle vara ett kostnadsfritt elektroniskt betalningsmedel för alla. Precis som kontanter idag kan den användas överallt i euroområdet, och vara säker och privat. I vårt alltmer digitaliserade samhälle skulle en digital euro vara nästa steg framåt för vår gemensamma valuta.

Vad skulle en digital euro vara?
Varför behöver vi en digital euro?

I dag finns det inget europeiskt alternativ för digitala betalningar som fungerar i hela euroområdet och 13 av 20 länder förlitar sig på internationella kortsystem för kortbetalningar. Den digitala euron skulle vare ett europeiskt elektroniskt betalningssätt som alla kan använda i alla euroländer.

Varför behöver vi den?
Hur skulle en digital euro fungera?

En digital euro skulle lagras i en elektronisk plånbok som upprättats hos din bank eller hos en offentlig mellanhand. Då skulle du kunna göra alla dina vanliga elektroniska betalningar – i din lokala butik, online, till en vän – med din telefon eller kort, online och offline.

Hur skulle den fungera?
I vilket skede befinner vi oss nu?

Förberedelsefasen inleddes i november 2023 och inbegriper ytterligare förberedelser inför en eventuell digital euro. Den här fasen bygger på resultaten från vår undersökningsfas.

Nästa steg

Vanliga frågor

Hur skulle en digital euro hjälpa mig? Hur skulle en digital euro vara annorlunda än stablecoins och kryptotillgångar? Skulle användarnas personliga integritet vara skyddad med en digital euro? Skulle en digital euro ersätta kontanter? Läs svaren på vanliga frågor här.

Vill du veta hur långt vi har kommit med den digitala euron?

I den här rapporten kan du läsa om hur långt vi har kommit i den första delen i e-europrojektets förberedelsefas, som inleddes i november 2023.

Samarbete med berörda parter

Ett omfattande samarbete med marknadsaktörer och lagstiftare kommer att säkerställa att en digital euro tillgodoser användarnas behov. Därför lanserar vi en rad initiativ för att samarbeta med så många berörda aktörer som möjligt.

Involvering av berörda aktörer
Dokument och forskning

E-europrojektet vilar på omfattande dokumentation och detaljerade analyser av det arbete som utförs. På vår särskilda sida med dokument och forskning kan du läsa om det som intresserar dig.

Djupdykning

En digital euro i förhållande till ...

... den personliga integriteten

Genom den digitala euron skulle vi erbjuda privatpersoner och företag i euroområdet en betalningslösning som uppfyller de högsta integritetsstandarderna. Vi på ECB och i Eurosystemet skulle inte kunna se vem du är eller vad du betalar för utifrån de betalningsuppgifter vi får.

Läs mer om den digitala euron och personlig integritet

... kryptotillgångar

Eftersom en digital euro skulle stödjas av en centralbank skulle det inte vara en kryptotillgång. Centralbanker har mandat att upprätthålla värdet på pengarna, oavsett om de är fysiska eller digitala. Kryptotillgångar backas inte upp eller förvaltas av någon central institution och det finns ingen garanti för att du kan växla dem mot kontanter när du behöver det.

Vad är skillnaden?

... investeringar

Den digitala euron skulle i första hand utformas som ett betalningsmedel och inte som ett instrument för finansiella investeringar. Vi undersöker denna fråga noga för att undvika negativa konsekvenser för den finansiella sektorn. En digital euro bör vara en kollektiv nyttighet som gagnar ekonomin och samhället som helhet.

Den digitala euron: Vi stillar bankernas oro över att förlora insättningar

... alleuropeiska betalningar

Vi har upprättat en övergripande betalningsstrategi för den digitala tidsåldern. Vårt mål är att se till att betalningar i Europa vilar på en stabil grund i form av en konkurrenskraftig och innovativ marknad som kan tillgodose konsumenternas efterfrågan och samtidigt bevara Europas självständighet.

Vår strategi för massbetalningar

ECB:s podcast

En digital euro: vad, varför, när? (del 1 och 2)

Behöver vi en digital euro – och i så fall, varför? Hur skulle den se ut? Och på vilket sätt skulle den skilja sig från andra betalningsmedel? Vår värd Katie Ranger ställer dessa frågor till Evelien Witlox, expert på den digitala euron.

Lyssna på podcastavsnitten

Den digitala euron, avmystifierad

Vi förbereder för möjligheten att ge ut en digital euro. Detta väcker mycket intresse – och skapar missuppfattningar – trots att inget beslut ännu har fattats. Vår värd Stefania Secola och projektledaren för det digitala europrojektet, Evelien Witlox, krossar några av myterna.

Lyssna på detta podcastavsnitt

Varning för bedrägerier

Vi har förstått att det finns e-postmeddelanden och falska webbplatser, där man vill få folk att investera i digitala euro. Det är bluff. Vi frågar aldrig efter investeringar, pengar eller personuppgifter. Om du tror att du har blivit utsatt för bedrägeri kontaktar du polisen.

Alla sidor i detta avsnitt