content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Kontanters roll

För att ekonomin ska fungera behövs en viss mängd kontanter. Kontanter är det dominerande betalningsmedlet inom euroområdet eftersom den största delen av våra dagliga betalningar görs med sedlar eller mynt. Kontanter är också viktiga för social inkludering av svagare medborgare som de äldre eller de i låginkomstgrupper.

Men kontanter erbjuder även andra viktiga funktioner och fördelar.

  • Det säkrar dig frihet och autonomi. Sedlar och mynt är det enda penningmedel som människor kan inneha utan att involvera en tredje part. Du behöver varken utrustning, internet eller elektricitet för att betala med kontanter. Det innebär att du kan använda kontanter vid ett strömavbrott eller om du tappat ditt kort.
  • Det är giltigt betalningsmedel. Exempelvis kan inte affärer och restauranger vägra att ta emot kontanter såvida inte både de och kunden i förväg kommit överens om ett annat betalningsmedel. För mer information, se Europeiska kommissionens rekommendation av den 22 mars 2010 (2010/191/EU).
  • Det skyddar ditt privatliv. Med kontantaffärer respekteras din grundläggande rätt till skydd av integritet, identitet och personuppgifter i finansiella angelägenheter.
  • Det är inkluderande. Kontanter möjliggör för människor med begränsad eller ingen tillgång till digitala pengar att kunna göra betalningar och spara och följaktligen är kontanter viktiga för att kunna inkludera socialt svagare medborgare som de äldre och låginkomsttagare.
  • Kontanter gör att du lättare kan hålla koll på dina utgifter. Med kontanter kan du bättre hålla kolla på dina utgifter, och t.ex. hindra att du ger ut för mycket pengar.
  • Det är ett snabbt betalningsmedel. Med sedlar och mynt betalar du omedelbart.
  • Det är säkert. Kontanter har visat sig vara ett säkert betalningsmedel när det gäller cyberkriminalitet, bedrägeri och förfalskning. Och i och med att det är centralbankspengar finns det inga finansiella risker för vare sig betalare eller betalningsmottagare.
  • Det fungerar som värdebevarare. Kontanter är mer än bara ett betalningsinstrument. Det gör det möjligt att inneha pengar i syfte att spara utan risk för fallissemang. Det är användbart som gåva från en person till en annan och för betalningar. Föräldrar kan t.ex. ge en mindre summa kontanter till sina barn för inköp av något litet, eller så kan en person anförtro en vän eller bekant med kontanter för att köpa något. Kontanter lär också barn om hur de ska handskas med pengar.
SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Alla sidor i detta avsnitt