Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ

Decizii de politică monetară

6 iunie 2024

Consiliul guvernatorilor a decis astăzi să reducă cu 25 puncte de bază cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE. Pe baza unei evaluări actualizate a perspectivelor inflației, a dinamicii inflației de bază și a robusteții transmisiei politicii monetare, este, în prezent, adecvată moderarea nivelului de restrictivitate a politicii monetare, după nouă luni în care ratele dobânzilor au fost menținute constante. De la ședința Consiliului guvernatorilor din septembrie 2023, inflația s-a redus cu peste 2,5 puncte procentuale, iar perspectivele inflației s-au ameliorat considerabil. Și inflația de bază s-a temperat, întărind indiciile privind o diminuare a presiunilor inflaționiste, anticipațiile privind inflația înregistrând o scădere la nivelul tuturor orizonturilor. Politica monetară a menținut condiții de finanțare restrictive. Prin frânarea cererii și menținerea unei ancorări solide a anticipațiilor privind inflația, aceasta a contribuit semnificativ la revenirea inflației la niveluri scăzute.

În același timp, în pofida progreselor înregistrate în ultimele trimestre, presiunile inflaționiste interne rămân intense, în condițiile în care dinamica salarială se situează la niveluri ridicate și este probabil ca inflația să rămână superioară țintei și o bună parte din anul viitor. Cele mai recente proiecții ale experților Eurosistemului privind atât inflația totală, cât și cea de bază au fost revizuite în sens ascendent pentru anii 2024 și 2025, comparativ cu proiecțiile din luna martie. Experții estimează, în prezent, o inflație totală medie de 2,5% în 2024, de 2,2% în 2025 și de 1,9% în 2026. Conform proiecțiilor, rata medie a inflației exclusiv produse energetice și alimente va fi de 2,8% în anul 2024, de 2,2% în 2025 și de 2,0% în 2026. Se anticipează o accelerare a creșterii economice la 0,9% în 2024, la 1,4% în 2025 și la 1,6% în 2026.

Consiliul guvernatorilor este hotărât să asigure revenirea la momentul oportun a inflației la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu. Acesta va menține ratele de politică monetară la niveluri suficient de restrictive atât timp cât va fi necesar în vederea atingerii acestui obiectiv. Consiliul guvernatorilor va continua să urmeze o abordare bazată pe date și de la o ședință la alta pentru a determina nivelul de restrictivitate și durata corespunzătoare de aplicare a acesteia. Mai exact, deciziile sale privind ratele dobânzilor se vor baza pe evaluarea sa privind perspectivele inflației în funcție de noile date economice și financiare, de dinamica inflației de bază și de robustețea transmisiei politicii monetare. Consiliul guvernatorilor nu își asumă vreun angajament prealabil cu privire la o anumită traiectorie a ratelor dobânzilor.

Consiliul guvernatorilor a confirmat, de asemenea, astăzi că va reduce în a doua jumătate a anului portofoliile de titluri deținute de Eurosistem în cadrul programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP), în medie, cu 7,5 miliarde EUR pe lună. Modalitățile de reducere a deținerilor în cadrul PEPP vor fi, în linii mari, în concordanță cu cele aplicate în cadrul programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP).

Ratele dobânzilor reprezentative ale BCE

Consiliul guvernatorilor a decis să reducă cu 25 puncte de bază cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE. În consecință, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și ratele dobânzilor la facilitatea de creditare marginală și la facilitatea de depozit se vor diminua la 4,25%, 4,50% și, respectiv, 3,75% începând cu data de 12 iunie 2024.

Programul de achiziționare de active (APP) și programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (PEPP)

Portofoliul aferent APP se reduce într-un ritm măsurat și previzibil, în condițiile în care Eurosistemul nu mai reinvestește principalul aferent titlurilor ajunse la scadență.

Consiliul guvernatorilor va continua reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul PEPP până la sfârșitul lunii iunie 2024. În semestrul II, Consiliul guvernatorilor va reduce portofoliul PEPP, în medie, cu 7,5 miliarde EUR pe lună. Consiliul guvernatorilor intenționează să sisteze reinvestirile în cadrul PEPP la sfârșitul anului 2024.

Consiliul guvernatorilor va continua să aplice o abordare flexibilă în ceea ce privește reinvestirea răscumpărărilor de titluri ajunse la scadență în cadrul portofoliului aferent PEPP, în vederea contracarării riscurilor asociate pandemiei la adresa mecanismului de transmisie a politicii monetare.

Operațiunile de refinanțare

În condițiile în care băncile rambursează sumele împrumutate în cadrul operațiunilor țintite de refinanțare pe termen mai lung, Consiliul guvernatorilor va evalua periodic modul în care operațiunile țintite de creditare și rambursările în curs contribuie la orientarea politicii sale monetare.

***

Consiliul guvernatorilor este pregătit să își ajusteze toate instrumentele în limitele mandatului său pentru a asigura revenirea inflației la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu și pentru a menține funcționarea fără sincope a transmisiei politicii monetare. De asemenea, instrumentul de protecție a transmisiei politicii monetare (Transmission Protection Instrument – TPI) este disponibil pentru a contracara o dinamică nejustificată, dezordonată a pieței care constituie o amenințare gravă la adresa transmisiei politicii monetare la nivelul tuturor țărilor din zona euro, permițând astfel Consiliului guvernatorilor să își îndeplinească cu mai multă eficacitate mandatul privind stabilitatea prețurilor.

Președinta BCE va face comentarii asupra motivelor aflate la baza acestor decizii în cadrul unei conferințe de presă organizate astăzi, începând cu ora 14.45 (ora Europei Centrale).

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media