Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Měnová rozhodnutí

6. června 2024

Rada guvernérů dnes rozhodla snížit všechny tři základní úrokové sazby ECB o 25 bazických bodů. Na základě našeho aktualizovaného hodnocení inflačního výhledu, dynamiky jádrové inflace a síly transmise měnové politiky je nyní po devíti měsících stabilních úrokových sazeb vhodné zmírnit stupeň měnověpolitické restrikce. Od zasedání Rady guvernérů v září 2023 inflace klesla o více než 2,5 procentního bodu a inflační výhled se značně zlepšil. Zvolnila také jádrová inflace, což posiluje náznaky, že cenové tlaky oslabily a inflační očekávání na všech horizontech klesla. Měnová politika udržovala podmínky financování na restriktivní úrovni. Utlumení poptávky a zajištění pevného ukotvení inflačních očekávání bylo důležitým příspěvkem ke snižování inflace.

Zároveň i přes pokrok dosažený v posledních čtvrtletích zůstávají domácí cenové tlaky výrazné, neboť růst mezd je zvýšený, a inflace pravděpodobně zůstane nad cílem i po velkou část příštího roku. Nejnovější projekce jak celkové, tak jádrové inflace v roce 2024 a 2025, které sestavili odborníci Eurosystému, byly revidovány oproti březnovým projekcím směrem vzhůru. Tito odborníci nyní předpokládají, že celková inflace dosáhne průměrné hodnoty 2,5 % v roce 2024, 2,2 % v roce 2025 a 1,9 % v roce 2026. U inflace bez započtení cen potravin a energií odborníci přepokládají, že by měla průměrně činit 2,8 % v roce 2024, 2,2 % v roce 2015 a 2,0 % v roce 2026. Ekonomický růst by měl oživit v roce 2024 na 0,9 %, v roce 2025 na 1,4 % a v roce 2026 na 1,6 %.

Rada guvernérů je odhodlána zajistit včasný návrat inflace ke svému 2% střednědobému cíli. K dosažení tohoto cíle ponechá měnověpolitické sazby po nezbytně dlouhou dobu na dostatečně restriktivní úrovni. Při stanovování odpovídající úrovně a trvání restrikce bude Rada guvernérů nadále uplatňovat přístup závislý na údajích s rozhodnutími přijímanými pouze na jednotlivých zasedáních. Zejména její rozhodnutí o úrokových sazbách budou vycházet z jejího hodnocení inflačního výhledu zohledňujícího aktuální ekonomické a finanční údaje, dynamiku jádrové inflace a sílu transmise měnové politiky. Rada guvernérů se k žádné konkrétní trajektorii vývoje úrokových sazeb předem nezavazuje.

Rada guvernérů dnes dále potvrdila, že bude během letošního druhého pololetí snižovat objem cenných papírů, které Eurosystém drží v rámci nouzového pandemického programu nákupu cenných papírů (PEPP), v průměru o 7,5 mld. EUR měsíčně. Podmínky snižování objemu držených papírů v rámci PEPP budou celkově v souladu s podmínkami v rámci programu nákupu aktiv (APP).

Základní úrokové sazby ECB

Rada guvernérů rozhodla snížit všechny tři základní úrokové sazby ECB o 25 bazických bodů. S účinností od 12. června 2024 se tak úroková sazba pro hlavní refinanční operace sníží na 4,25 %, úroková sazba mezní zápůjční facility na 4,50 % a úroková sazba vkladové facility na 3,75 %.

Program nákupu aktiv (APP) a nouzový pandemický program nákupu aktiv (PEPP)

Portfolio APP se přiměřeným a předvídatelným tempem zmenšuje, neboť Eurosystém již dále nereinvestuje jistiny ze splatných cenných papírů.

Rada guvernérů bude nadále do konce června 2024 v plném rozsahu reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu PEPP. Ve druhé polovině roku bude snižovat objem portfolia PEPP v průměru o 7,5 mld. EUR měsíčně. Rada guvernérů hodlá reinvestice v rámci programu PEPP ukončit v závěru roku 2024.

Rada guvernérů bude nadále uplatňovat flexibilní přístup k reinvestování částek splatných v rámci portfolia PEPP s cílem čelit rizikům pro transmisní mechanismus měnové politiky, která souvisejí s pandemií.

Refinanční operace

S tím, jak banky budou splácet částky vypůjčené v rámci cílených dlouhodobějších refinančních operací, bude Rada guvernérů pravidelně vyhodnocovat, jak cílené úvěrové operace a jejich probíhající splácení přispívají k nastavení její měnové politiky.

***

Rada guvernérů je připravena upravit všechny své nástroje v rámci svého mandátu, aby zajistila návrat inflace ve střednědobém horizontu k svému 2% cíli a zachování hladkého fungování transmise měnové politiky. Navíc je k dispozici nástroj na ochranu transmise, který má za účel odvrácení nežádoucí, chaotické dynamiky na trhu, jež představuje vážnou hrozbu pro transmisi měnové politiky ve všech zemích eurozóny. Tento nástroj tak Radě guvernérů umožňuje účinněji plnit její mandát v oblasti cenové stability.

Prezidentka ECB tato rozhodnutí zdůvodní na tiskové konferenci, která začne dnes ve 14:45 SEČ.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média