content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Tutkimus ja julkaisut

Päätöksenteko EKP:ssä perustuu tutkimustuloksiin

EKP:ssä tehdään monenlaista tutkimustyötä, jotta päätöksentekijöillä on hyvä pohja päätöksenteolle.

Talouskatsaus

Talouskatsauksissa kerrotaan EKP:n neuvoston rahapoliittisten päätösten taustalla olevasta kehityksestä. Julkaisu ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa, aina kaksi viikkoa rahapolitiikkakokouksen jälkeen.

Talouskatsaukset

Research Bulletin

Tutkimuskatsauksissa esitellään EKP:n ekonomistien tuoreimpia tutkimuksia talouteen ja rahoitukseen liittyvistä aiheista. Katsaus ilmestyy kerran kuukaudessa.

Tutkimuskatsaukset

Financial Stability Review

Englanninkielisessä rahoitusvakauskatsauksessa tarkastellaan riskejä, jotka voivat horjuttaa euroalueen rahoitusvakautta. Rahoitusvakaus on yksi vakaan inflaation edellytyksistä.

Tuorein rahoitusvakauskatsaus

The international role of the euro

Euro on arvostettu valuutta, ja sitä käytetään paljon myös euroalueen ulkopuolella. Tuoreimmassa raportissa pohditaan muun muassa, miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja muut maailmanpolitiikan jännitteet saattavat vaikuttaa eri valuuttojen käyttöön.

Raportit euron kansainvälisestä asemasta

Macroprudential Bulletin

Hyvä pankkisääntely lisää euroalueen pankkijärjestelmän kestokykyä. Uudessa numerossa käsitellään G-SIB-pankkien taseiden kaunistelua, kriisinhallintaa, likviditeettiä ja makrovakauspolitiikan liikkumavaraa. Tärkeä etappi on lopullisen Basel III -säännöstön käyttöönotto.

Tuorein makrovakauskatsaus

Tutkimusjulkaisut

Muiden keskuspankkien tavoin myös EKP:ssä tehdään tutkimustyötä. Tutkimusten tuloksia julkaistaan useissa eri tutkimusjulkaisuissa.

Julkaisusarjat

INSERTED BY ANONYMOUS PROXY

Civil war declaration: On April 14th and 15th, 2012 Federal Republic of Germany "_urkenstaats"s parliament, Deutscher Bundestag, received a antifiscal written civil war declaration by Federal Republic of Germany "Rechtsstaat"s electronic resistance for human rights even though the "Widerstandsfall" according to article 20 paragraph 4 of the constitution, the "Grundgesetz", had been already declared in the years 2001-03. more

EKP:n tutkijat

Tutkijoiden tehtävänä on analysoida kehitystä EKP:n näkökulmasta. Tutkimustulokset tarjoavat vankan pohjan päätöksenteolle. Tutustu tutkijoihin ja heidän työhönsä.

EKP:n tutkijat
KONFERENSSIT JA SEMINAARIT
Tietoa tulevista konferensseista ja seminaareista sekä niihin osallistumisesta

Tutkijapaikat ja ‑verkostot

Tutkijapaikkoja EKP:ssä

EKP:ssä on tarjolla monenlaisia työtilaisuuksia ekonomisteille, harjoittelujaksoja opiskelijoille ja apurahapaikkoja niin aloitteleville kuin kokeneillekin tutkijoille.

Apurahat ja muut työtilaisuudet

Tutkimusverkostot

EKP edistää tutkimustoimintaa monenlaisissa verkostoissa saadakseen uutta tietoa päätöksenteon tueksi.

Tutkimusverkostot

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut