content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Platby a trhy

Bezpečná realizácia platieb má zásadný význam pre každého z nás.

Platby v eurozóne prebiehajú prostredníctvom rozsiahlej infraštruktúry, ktorá zaručuje bezpečný prevod prostriedkov a aktív z jedného miesta na druhé. ECB časť tejto siete prevádzkuje a na zvyšok dohliada.

Monitorujeme tiež finančné trhy. Získavame tak informácie potrebné na plnenie našej hlavnej úlohy – udržiavanie stabilných cien, ktorým prispievame k hospodárskemu rastu.

Digitálne euro

Nová technológia mení spôsob, akým platíme. Chceme zabezpečiť, aby ľudia v eurozóne mali aj naďalej voľný prístup k všeobecne akceptovaným a bezrizikovým platobným prostriedkom – presne ako hotovosť, ale na digitálne platby.

Viac o projekte digitálneho eura

Služby TARGET

ECB a národné centrálne banky krajín eurozóny prevádzkujú viacero infraštruktúr finančného trhu, ktoré zabezpečujú voľný tok hotovosti, cenných papierov a kolaterálu v rámci Európy. Tieto infraštruktúry sa spoločne označujú ako služby TARGET.

Čo sú to služby TARGET?

Okamžité platby

Ľudia očakávajú, že sa peniaze budú dať presúvať rovnako rýchlo ako e-maily. Preto pracujeme na tom, aby sa okamžité platby stali realitou pre každého v eurozóne. TIPS (TARGET instant payment settlement) je naša služba okamžitého vyrovnania platieb, ktorú ponúkame bankám. Vďaka nej môžu ľudia žijúci v eurozóne prevádzať peniaze v priebehu niekoľkých sekúnd.

Čo je to TIPS?

Krátkodobá eurová sadzba (€STR)

€STR je nová referenčná úroková sadzba zavedená v októbri 2019. Vyjadruje cenu, za ktorú si banky navzájom poskytujú jednodňové úvery. Očakáva sa, že finančné trhy na novú sadzbu v plnom rozsahu prejdú do konca roka 2021.

Krátkodobá eurová sadzba (€STR)

Kolaterál

Keď si banky od ECB požičiavajú peniaze, ako záruku musia poskytnúť primeranú zábezpeku – kolaterál. Zaujíma vás, aký kolaterál akceptujeme? Hľadáte štatistiky o prijatom kolateráli?

Viac informácií o kolateráli

Kybernetická odolnosť

Kybernetické útoky môžu predstavovať riziko pre jednotlivé banky i pre finančný sektor ako celok. Preto venujeme veľkú pozornosť kybernetickej odolnosti a vyvíjame iniciatívy, ktoré prispievajú k ostražitosti a pripravenosti finančného sektora.

Čo je to kybernetická odolnosť?

Inovácie

Inovácie vo finančnom sektore môžu priniesť veľké výhody. ECB skúma finančné inovácie a spôsob, akým menia, alebo by mohli zmeniť spôsob fungovania finančných trhov. Snažíme sa tiež zabezpečiť, aby technologické zmeny neprebiehali na úkor integrácie alebo stability.

Finančné inovácie

Ako funguje trhová infraštruktúra a platobný styk?

Toto trojminútové video vysvetľuje, ako nám európska trhová infraštruktúra pre platby a vyrovnanie obchodov s cennými papiermi aj bez toho, aby sme si to všimli, zjednodušuje náš každodenný život. Presadzujeme integráciu.

Video

Sledujte našu činnosť

Novinky zo sveta platobného styku a trhovej infraštruktúry môžete sledovať prostredníctvom našich informačných kanálov. 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Spolupráca v rámci Európy

Trhové kontaktné skupiny

V záujme plynulého a efektívneho výkonu politík ECB zriadila rôzne trhové kontaktné skupiny. Vďaka nim môže zároveň viesť dialóg so širokým spektrom účastníkov trhu a lepšie sledovať vývoj na svetových finančných trhoch.

Trhové kontaktné skupiny

Verejné konzultácie

Do procesu prijímania rozhodnutí a zavádzania iniciatív, ktoré majú vplyv na finančné trhy, sa pravidelne snažíme zapájať aj ich adresátov a ďalšie zainteresované strany. Priamy kontakt s nimi nám umožňuje získavať cenné informácie.

Prebiehajúce a ukončené verejné konzultácie
Príliš odborná téma? ECB vysvetľuje
Ďalšie informácie
Čo je to TARGET2?

Všetky stránky v tejto sekcii