content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Плащания и пазари

Възможността да извършваме сигурни плащания е изключително важна за всички ни

Плащанията в цялата еврозона се опират на огромна инфраструктура, която обезпечава сигурното прехвърляне на средства и активи от едно място на друго. Ние управляваме част от тази мрежа, а останалата част наблюдаваме.

Освен това следим финансовите пазари. Това ни дава информация за основната ни задача да поддържаме цените стабилни, допринасяйки по този начин за икономическия растеж.

Цифрово евро

Новите технологии променят начина, по който плащаме. Искаме да гарантираме, че гражданите в еврозоната ще продължат да се ползват от свободен достъп до всеобщо приети и безрискови платежни средства – като парите в брой, но за цифрови плащания.

Повече информация за проекта за цифрово евро

TARGET услуги

ЕЦБ и националните централни банки в еврозоната управляват редица инфраструктури на финансовия пазар, които осигуряват свободно движение на пари, ценни книжа и обезпечения навсякъде в Европа. Общото им название е „TARGET услуги“.

Какво представляват TARGET услугите?

Незабавни плащания

Хората очакват парите да се движат със скоростта на имейлите. Затова се стремим да осигурим на всички в еврозоната възможност за незабавни плащания. TIPS е системата ни за банките за сетълмент на незабавни плащания. С нея жителите на еврозоната могат да превеждат пари за секунди.

Какво представлява TIPS?

Краткосрочният лихвен процент в евро (€STR)

€STR е новият референтен лихвен процент, въведен през октомври 2019 г. Той отразява цената, която банките плащат, за да заемат една от друга пари овърнайт. Очаква се финансовите пазари да преминат изцяло към новия референтен лихвен процент до края на 2021 г.

Краткосрочният лихвен процент в евро (€STR)

Обезпечения

Когато банките заемат пари от нас, те трябва да предоставят като гаранция достатъчно обезпечение. Искате ли да научите какви обезпечения приемаме? Търсите ли статистика за получените от нас обезпечения?

Още информация за обезпеченията

Киберустойчивост

Кибератаките представляват риск за отделните банки, но и за финансовия сектор като цяло. Затова ние обръщаме голямо внимание на киберустойчивостта и провеждаме инициативи, които помагат на финансовия сектор да бъде бдителен и подготвен.

Какво означава киберустойчивост?

Иновации

Иновациите във финансовия сектор могат да бъдат много полезни. Ние ги проучваме и следим как променят или могат да променят функционирането на финансовите пазари. Искаме също да сме сигурни, че даден технологичен пробив няма да наруши интеграцията и стабилността.

Финансови иновации

Как функционират пазарната инфраструктура и плащанията?

Вижте в три минути как европейската пазарна инфраструктура за плащания и сетълмент на ценни книжа улеснява ежедневието ни, дори да не е винаги видима. Осигуряване на възможност за интеграция.

Вижте видеоматериала

Следете работата ни

В нашите специални канали можете да проследите последните новини за плащанията и пазарната инфраструктура. 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Сътрудничество в цяла Европа

Контактни групи за пазарите

Съставили сме редица контактни групи за пазарите, които да гарантират, че политиките ни се изпълняват гладко и ефективно. Освен това групите дават възможност да разговаряме с множество участници на пазара и да следим отблизо тенденциите на световните финансови пазари.

Контактни групи за пазарите

Публични консултации

Ние редовно търсим мнения по решенията и инициативите, които засягат финансовите пазари. Този пряк диалог ни позволява да се ползваме от знанията на участниците или наблюдателите на тези пазари.

Текущи и предишни публични консултации
За неспециалисти: Прочетете нашата обяснителна статия
Научете повече
Какво представлява TARGET2?

Всички страници в този раздел