Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Oświadczenie o ochronie prywatności użytkowników strony internetowej

Europejski Bank Centralny szanuje prywatność użytkowników. Przetwarza dane osobowe wyłącznie w sposób opisany poniżej i nie udostępnia ich do celów marketingowych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych oraz zasadami EBC dotyczącymi poufności i bezpieczeństwa informatycznego.

Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych?

Administratorem danych jest EBC, a za przetwarzanie danych osobowych odpowiada Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji. Dostęp do nich ma jedynie ograniczona grupa pracowników EBC. Z upoważnienia EBC i w jego imieniu przetwarzanie danych mogą także prowadzić zewnętrzne agencje.

Jakie informacje gromadzi EBC przez swoją stronę internetową i w jakim celu?

Pliki cookies

Cookies to niewielkie porcje danych wysyłane przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej użytkownika, która odtąd będzie informować serwer o wizytach na danej stronie. Ułatwiają gromadzenie danych o preferencjach użytkowników i zbiorcze monitorowanie tendencji w użytkowaniu strony, żeby poprawiać jej odbiór.

Cookies:

Nie zaakceptowano

Co sześć miesięcy usuwamy wszystkie cookies zebrane przez administratora i ponownie pytamy o zgodę na ich zbieranie, żeby mieć pewność, że ustawienia wybrane przez użytkownika są aktualne.

Cookies funkcjonalne

Pozwalają poprawiać wygodę korzystania ze strony i sprawność jej działania dzięki zapamiętywaniu wyborów i ustawień internautów, np. preferowanego języka.

Cookies wydajnościowe

Zbierają informacje o sposobach korzystania ze strony i pozwalają m.in. ustalić, co interesuje użytkowników. Ułatwiają też badanie skuteczności przekazu. Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej dostosowywać zamieszczane treści do konkretnych potrzeb użytkowników i w ten sposób ulepszać naszą stronę, na przykład ułatwiać wyszukiwanie informacji. Do tej kategorii należą cookies tworzone przez portale społecznościowe i przez funkcje Google wykorzystywane na tej stronie.

Na przykład statystyki korzystania ze strony uzyskujemy za pomocą Google Analytics. Dane przesyłane do serwerów Google (mogących znajdować się poza UE) służą do dostarczania EBC zbiorczych statystyk dotyczących liczby i długości wizyt na stronie internetowej, sposobu poruszania się po niej, źródeł ruchu, profilu demograficznego użytkowników i dokonanych wyszukiwań.

Możemy także przeprowadzać testy z użyciem Google Optimize w celu poprawy odbioru strony.

Gromadzimy dane na potrzeby rejestrowania liczby odsłon poszczególnych części strony, zarządzania ruchem na stronie oraz zwiększania jej funkcjonalności i użyteczności. Nie identyfikujemy osób odwiedzających naszą stronę – otrzymujemy jedynie zanonimizowane dane zbiorcze.

Google prowadzi własną politykę prywatności.

Google Analytics Polityka prywatności Google Certyfikat programu Tarcza Prywatności

Google przechowuje jedynie następujące dane osobowe, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę: identyfikatory internetowe, w tym identyfikatory cookies, adresy IP i identyfikatory urządzeń oraz identyfikatory klienta. W Google Analytics EBC wybrał 14‑miesięczny okres przechowywania danych. Ustawieniami domyślnymi są też anonimizacja adresu IP oraz wyłączona funkcja User‑ID (możliwość kojarzenia działań użytkownika z różnych urządzeń i sesji).

Ponadto na potrzeby pozyskiwania statystyk korzystania ze strony wypróbowujemy obecnie usługę Matomo Cloud, która jest realizowana w Europie. Wszystkie dane zebrane z jej pomocą są anonimizowane i przechowywane wyłącznie na serwerach EBC. Polityka prywatności Matomo Cloud jest dostępna na stronie tej firmy.

Cookies innych podmiotów zewnętrznych

Niektóre obce elementy osadzone na naszej stronie (np. aplikacje do odtwarzania filmów i treści z mediów społecznościowych) korzystają z cookies. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na użycie cookies, te elementy będą nieaktywne.

Log

Przy każdym wejściu użytkownika na stronę internetową jego przeglądarka przesyła informacje, które są automatycznie zapisywane na serwerach. Mogą to być np. data i godzina wizyty na stronie, adres IP użytkownika, typ, język i rozmiar okna przeglądarki internetowej oraz pliki cookies identyfikujące przeglądarkę. Takie informacje są przechowywane przez maksymalnie dziesięć miesięcy, a następnie usuwane. EBC gromadzi je wyłącznie na potrzeby sporządzania zbiorczych statystyk użytkowania strony internetowej oraz prowadzenia prac serwisowych i zapewnienia bezpieczeństwa.

Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej

Za zgodą użytkownika gromadzimy również inne dane osobowe, np. adresy poczty elektronicznej osób zapisujących się na listy mailingowe. Więcej informacji o danych osobowych gromadzonych przez EBC znajduje się w odpowiednich częściach naszej strony.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

EBC gromadzi i przetwarza dane osobowe za zgodą osoby, której one dotyczą. Tę zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Od momentu wycofania zgody dane osobowe nie będą już przetwarzane, jednak wcześniejsze operacje pozostaną zgodne z prawem.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownicy mają prawo zażądać: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania oraz, pod pewnymi warunkami, usunięcia danych.

Żeby skorzystać z tego prawa, należy kontaktować się z Dyrekcją Generalną ds. Komunikacji pod adresem webmaster@ecb.europa.eu. Pytania na ten temat można także zgłaszać do naszego inspektora ochrony danych pod adresem dpo@ecb.europa.eu.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych można też zwracać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Wszystkie strony w tej sekcji